Organisatie

SV Wondelgem - Organisatie vzw en lokaal bestuur


SV Wondelgem is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Voorzitter van de raad van bestuur van de vzw is Patrick Lips.


De sportieve werking van SV Wondelgem wordt gecoördineerd door Taoufik Boutiebi. Hij staat in voor de organisatie van de trainingen en wedstrijden, de coördinatie van de trainers en de sportieve activiteiten in het kader van de Elk Talent Telt clubsamenwerking.


De algemene werking van SV Wondelgem is in handen van enkele ouders: het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur wordt gecoördineerd door Taoufik Boutiebi. Het lokaal bestuur is de brug tussen de vzw, de ouders, de leden en de vrijwilligers van SV Wondelgem en leidt de dagelijkse werking van de voetbalclub.


Het lokaal bestuur verzamelt ouders die zich inzetten voor SV Wondelgem. We streven er naar dat elke leeftijdsgroep is afgevaardigd. Het lokaal bestuur vergadert elke zes weken over alle aspecten van SV Wondelgem. Indien u als ouder inzage wenst in de verslagen of een lokaal bestuur wenst bij te wonen, dan kan dat.


Ook in het kader van Elk Talent Telt spelen ouders van SV Wondelgem een belangrijke rol, bijvoorbeeld als afgevaardigde van SV Wondelgem in de Elk Talent Telt werkgroepen.


Binnen het lokaal bestuur is er tenslotte ook een Feestcomité, dat instaat voor de organisatie van het Winter- en het Lentefeest van SV Wondelgem. Ook hier zijn de SVW-ouders de drijvende kracht.


Voor alle info over SV Wondelgem: contacteer Patrick Lips of Taoufik Boutiebi.

Lokaal Bestuur SVW 2018-2019: Natalie Meersschaut, Dimitri Van Acker, Nathalie Janssens, Peggy Willems,

Wim Beelaert, Taoufik Boutiebi en Nikolaas Onderbeke.