Charter van de ouders - SV Wondelgem

Charter van de ouders


De sfeer op SV Wondelgem wordt in grote mate bepaald door de ouders van de leden. We vragen dat alle ouders bij de inschrijving van hun zoon of dochter het “Charter van de Ouders van SVW” ondertekenen.Mijn kind voetbalt bij SV Wondelgem, een jeugdvoetbalclub waar het welzijn van mijn kind centraal staat. Ik heb een voorbeeldfunctie langs het veld en daarom houd ik mij aan de volgende afspraken:


1. Als ouder ben ik me er van bewust dat ik deel ben van de voetbalclub SV Wondelgem, die door het engagement van ouders goed kan functioneren in het belang van alle kinderen van de vereniging.


2. Ik begeleid mijn kind en heb daarbij vooral aandacht voor het welbevinden, dat het kind zich goed in zijn/haar vel voelt en nooit mag moeten opboksen tegen onhaalbare uitdagingen.


3. Ik benadruk spelplezier en beperk de prestatiedruk. Sport is samenspel, voetbal is meer dan winnen of verliezen.


4. Ik probeer aanwezig te zijn op de wedstrijden van mijn kind.


5. Ik moedig mijn kind en het hele team aan met een sportief en gezond enthousiasme voor SV Wondelgem, niet tegen de tegenspeler.


6. Ik treed op tegen pestgedrag van mijn eigen of van andere kinderen. Pestkoppen horen niet thuis in onze vereniging.   SV Wondelgem zegt neen tegen pesten!


7. Ik draag zorg voor accommodatie van SV Wondelgem en gooi afval in de vuilnisbak. Ik respecteer de rookvrije sportomgeving van mijn kind.


8. Ik laat de coaching over aan de trainer en respecteer zijn/haar beslissingen.


9. Tijdens trainingen en wedstrijden loop ik niet op het terrein of langs de lijn, ik blijf achter de omheining.


10. Ik respecteer de beslissing van de scheidsrechter en blijf ik altijd beleefd.


11. Ik maak tijdens trainingen en wedstrijden kennis met de andere ouders van SV Wondelgem. Samen bouwen we actief aan onze vereniging.


12. Zonder tegenstander is er geen wedstrijd. Respect is het codewoord.


13. Ik heb aandacht voor en volg de prestaties van mijn kind en van het hele team.


14. Vooral bij mindere momenten steun en motiveer ik mijn kind.


15. Als mijn kind ziek of gekwetst is laat ik het niet spelen, ik meld de afwezigheid zo snel mogelijk aan de trainer en/of de afgevaardigde.


16. Ik help mijn kind om zich te houden aan de discipline en de afspraken die iedere ploegsport kenmerken.


17. Ik motiveer mijn kind om in alle omstandigheden sportief te blijven


18. Mijn kritiek richt ik rechtstreeks naar de betrokkenen van de vereniging dit steeds op een beleefde manier.


19. Voor vragen of problemen in verband met het sportieve kan ik steeds terecht bij de trainer of de sportief coördinator.


20. Op wedstrijddag worden de meeste verplaatsingen per auto gemaakt. Ik neem mijn verantwoordelijkheid als ouder op en zorg beurtelings mee voor vervoer. Ik maak daarover afspraken met de andere ouders.


21. Ik moedig mijn kind aan water te drinken en fruit te eten op wedstrijddag. Samen met de andere ouders uit mijn ploeg zorg ik mee voor een voldoende aanbod.


22. Ik help mee op extra-sportieve initiatieven van SV Wondelgem, die ten voordele van SV Wondelgem worden georganiseerd.


SV Wondelgem is lid van het Gentse partnerschap Elk Talent Telt.