Ongeval

Wat te doen bij een ongeval?


Gelukkig gebeurt het zelden, maar bij het beoefenen van een sport kunnen ongevallen voorkomen. Wanneer men een blessure oploopt gedurende een training of een wedstrijd zijn onze leden verzekerd. Ook tijdens de verplaatsing van en naar de club (je moet wel de kortste weg hebben gevolgd). De verzekering van de KBVB dekt de kosten van het bedrag dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds, weliswaar verminderd met € 10,00. Het is echter belangrijk dat de hierna beschreven procedure stipt wordt gevolgd.


De communicatie ivm een ongeval moet altijd via de Gerechtelijke Correspondent van SV Wondelgem verlopen. Dus neem altijd contact op met onze GC: Dimitri Van Acker, gsm: 0499307705, dimitrivanacker@telenet.be


Alle formulieren moeten worden afgegeven aan de GC, rechtstreeks of via de trainer of afgevaardigde.


Van het ongeval wordt altijd een dossier opgemaakt en doorgestuurd naar de KBVB (neem echter altijd kopieën van alle formulieren en onkostennota’s).


Blessures aan tanden worden niet steeds terugbetaald.


De aangifte van een ongeval aan de KBVB leidt altijd tot minstens twee weken verbod van deelname aan trainingen en wedstrijden.


De melding van het ongeval


Een ongeval moet binnen de veertien werkdagen na het oplopen ervan door de GC aan de KBVB worden doorgegeven. Belangrijk dus om het ongeval zo snel mogelijk te melden aan de GC.


Naast het direct melden van het ongeval, vraag je aan de trainer of afgevaardigde het formulier

“aangifte van ongeval” in te vullen met betrekking tot de wedstrijd, training, terrein, datum en uur in. Vul zelf aan met jouw persoonlijke gegevens en bevestig een klevertje van het ziekenfonds.


Raadpleeg zo snel mogelijk een dokter.


Laat de dokter de achterzijde van het formulier “aangifte ongeval “  invullen. Indien de dokter een datum van herstel invult, is die niet bindend indien zou blijken dat het herstel langer duurt.


Bezorg het volledig ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de GC.


De GC bezorgt het formulier aan de KBVB en verwittigd de trainer dat betrokken speler niet meer kan deelnemen aan wedstrijden of trainingen.


Ongeveer 10 dagen na de aangifte van het ongeval zal de GC een formulier ontvangen “geneeskundig getuigschrift van herstel en hervatting”.


Na genezing laat je dit formulier invullen door de behandelende geneesheer en bezorg je dit zo snel mogelijk terug aan de GC. Weet dat je niet speelgerechtigd bent zolang dit formulier niet werd ingediend.


Eenmaal het formulier ingediend, verwittigt de GC de betrokken trainer zodat de speler terug kan worden opgesteld.


Belangrijk: Kinesitherapeutische behandeling wordt enkel terugbetaald na toestemming van de verzekering van de KBVB. Dus moet eerst aangevraagd worden


Betaling van de onkosten


Betaal alle rekeningen zelf en bewaar de bewijsstukken van betaling.


Dien alle betalingsbewijzen in bij uw mutualiteit. Hiervan krijg je een terugbetalingsstaat in dubbel terug. Eén exemplaar bezorg je aan de GC.


Ook een onkostennota van betaling van geneesmiddelen (geen kastickets) kan je aan de GC bezorgen. Producten niet vermeld in het tarief van de terugbetaalde geneesmiddelen (tape o.a.), huur materiaal, enz…worden niet terugbetaald.


Bij hospitalisatie bezorg je de originele factuur aan de GC.


Na indiening van het herstelformulier wordt het dossier afgesloten en het bedrag dat door de verzekering wordt terugbetaald wordt op je rekening gestort.


Belangrijke opmerkingen


Zolang het herstelformulier niet is ingediend is de speler niet verzekerd. Het indienen van het attest van genezing dient ten laatste op woensdag worden ingediend om het eerstkomende weekend te kunnen spelen.


Aangezien ongevallen steeds kunnen voorkomen blijft het absoluut aangewezen om naast de verzekering die de KBVB aanbiedt, een eigen verzekering te nemen.SV Wondelgem dankt haar partners voor de steun: